Podpořili nás

Dotace Moravskoslezského kraje v roce 2019

Dotační program:Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež na krajské úrovni v roce 2019
Dotační titul:Významné akce ve volném čase pro děti a mládež
Kód programu:ŠMS/MŠMT
Evidenční číslo:50103/2019
Název projektu:Pestrý skautský rok, pro oddíly dobrý krok
Cíl projektu:V maximální možné míře zatraktivnit program, resp. jednotlivé akce, aniž by se výrazně navyšoval účastnický poplatek.
Podporované aktivity:Do projektu bylo zařazeno sedm akcí, které byly naplánovány v průběhu celého roku 2019. Níže uvádíme výčet dílčích akcí:
  • Intercamp 2019 – mezinárodní prestižní akce, které se snaží zúčastnit skautky a skauti ze všech krajů. Nám se podařilo, přes obrovský zájem, přihlásit a zúčastnit se! Cíl akce je rozšiřování obzorů za hranice republiky, síťování a prezentace rodiště.
  • Luďkův memoriál – akce určená pro oddíly Moravskoslezského kraje. Jde o veselé soutěživé klání mezi oddíly, při kterém si účastníci porovnávají „síly“ v nejrůznějších disciplínách. Cíl akce – podpora zdravé rivality, seznámení se s činností jiných oddílů z Ostravy a MSK, rozvíjení spolupráce při práci s dětmi a mládeží ve volném čase
  • ZOO Olomouc – naučná výprava do ZOO v Olomouci
  • Den deskových her – akce nejen pro skautky a skauty, ale i pro širokou veřejnost. Cílem je rozvoj spolupráce při strategických a kooperačních hrách, učení hrát fair-play
  • Lanové centrum Tarzanie – cílem je překonávat vlastní možnosti a vypořádat se se strachem
  • Čarodějná noc – zábavná akce zacílená na rozvoj kreativních schopností
  • Oddílové Vánoce – tradiční schůzka utužující sounáležitost členů oddílu

Aktuality

8. 10. 2015
Závěrečná zpráva z účasti na světovém jamboree v Japonsku podpořené fin. příspěvkem statutárního města Ostravy zde!

12. 10. 2014
Mrkni na pozvánku a zúčastni se 8. listopadu Dne deskových her!

3. 5. 2014
Výroční zpráva k dispozici!

18. 4. 2014
Krátkou reportáž z okresního kola Závodu vlčat a světlušek odvysílala Česká televize!

Podporují nás

OSTRAVA

MSK

Děkujeme.

webdesign: Petr Hlubina

Copyright © Strážci Ostrava, 2005 - 2020