Luďkův memoriál

Co, kde, kdy?

Co, kde?

Letos se uskuteční 35. ročník Luďkova memoriálu. Bude se konat, jako vždy, v Klokočůvku (žst. Heřmánky) na louce 4. skautského střediska Sv. Jiří - Ostrava. Louka je na stejném místě, jako byla loni, tj. směrem od ŽST Heřmánky přes "Mariu ve skale", dále po Opičárně (u rekreačního střediska přes mostek, následuje pak jakási úzká pěšinka nad korytem řeky) a ještě kus pěšky.

Kdy?

Termín: 31. 5. - 2. 6. 2019

Časový harmonogram:

Pátek:

Příjezd oddílů, utáboření, pomoc s přípravou táborového ohně - dřevo (prosíme o nachystání na každého jedno metrové poleno, pro nejmladší chrastí + 1 poleno na čtyři lidi), pomáhání s hrabáním louky (klidně si přivezte vlastní hrabadla).

Sobota:

09:45 Porada vedoucích oddílů u "hlavního stanu!"

10:00 Slavnostní nástup a zahájení Luďkova memoriálu (vítězi min. ročníku – nezapomeňte putovní štíty)

10:30 Zahájení soutěže družstev - Trojboj

15:00 Ukončení trojboje

15:15 Zahájení individuálních soutěží jednotlivců a skupin

19:00 Předpokládané ukončení soutěží

21:00 Zahájení táborového ohně

Neděle:

09:00 „Velká hra“ pro všechny účastníky srazu

11:00 Slavnostní nástup a vyhlášení výsledků, ukončení srazu

12:30 Likvidace tábořišť, úklid louky

Soutěže

Trojboj o putovní štít

Soutěží čtyřčlenná družstva chlapců a dívek v kategoriích: nejmenší (7-11 let), mladší (12-15 let) a starší (16 + let). Družstva mladších se dělí na chlapce a děvčata, ostatní mohou být smíšená.

Deníky a kroniky

Soutěž o nejhezčí oddílovou kroniku a o nejhezčí deník jednotlivce - bez věkové kategorie.

Písnička, básnička a scénka u táboráku

Pro co nejpestřejší večerní program je nejlepší vytvořit kolotoč písniček, básniček a scének. Letošní ústřední táborákové téma zní: Plápolivý Gringo

Závod starších

Pro starší 15-ti let včetně - obvykle smíšené dvojice :o)

Soutěže jednotlivců

Obvykle se sejde doprovodný program v složení: Miss, Missák, Volejbal, Nedělní bojovka a další legrácky, které se upřesní na zahajovacím nástupu. Fantazii se meze nekladou a času po trojboji je spousta. Prosíme všechny zúčastněné kolektivy, ať si připraví nějakou soutěž pro jednotlivce, pro všechny, či jinak :o) Děkujeme.

Pár poznámek na závěr

Spí se ve vlastních stanech a vaří na vlastnoručně vybudovaném ohništi.
Odpadky, které nelze spálit si, prosím, odneste zpět, spalitelné spalte!
Latry jsou provizorní za tábořištěm proti proudu řeky.
Pitná voda je ve studánce kousek proti proudu řeky. POZOR, musí se převařit!! U studny u srubu se nesmí provádět hygiena, od toho je řeka a majitelé si zde nepřejí ani odběr pitné vody! Děkujeme za pochopení.

Poplatek za účast letos činí 30 Kč/osoba. Nahlaste, prosím předem (na níže uvedený kontakt) přibližné počty účastníků. Pokud nestihneš, nezoufej a stejně přijeď…

Kontakt

Hop: k.antosik@seznam.cz
případně Kuchťa: t.barton@email.cz

webdesign: Petr Hlubina

Copyright © Strážci Ostrava, 2005 - 2019